Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Het is mogelijk om belastingaftrek te krijgen op gemaakte ziektekosten en dus ook voor kosten van tandheelkundige behandelingen. Dit valt onder zorgkosten. Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden aftrek zorgkosten

  • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
  • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald.
  • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
  • Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar krijgt, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
  • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.

Geen zorgverzekering afgesloten?

Hebt u kosten gemaakt die u niet vergoed hebt gekregen, omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering, mag u wel aftrekken.

Drempelbedrag

U mag alleen een deel van het totaalbedrag gebruiken voor de belastingaftrek wanneer het boven een bepaalde drempel komt. Deze drempel is voor iedereen anders en hangt af van het “drempelinkomen”. Dit drempelinkomen is het totaal van uw inkomen en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. De hoogte van de drempel is afhankelijk of u over het gemeten jaar een fiscale partner had of niet. Raadpleeg de website van de belastingdienst om uw drempelbedrag te berekenen. Als u digitaal aangifte doet, wordt uw aftrek automatisch berekend.

Wilt u meer weten over implantaten?

Neem contact met ons op of vraag onze gratis brochure aan.
Contact / brochure aanvragen