Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Gezondheid in relatie tot implantaten

Gezondheid is een belangrijke factor! Dankzij de vernieuwingen en ontwikkelingen op het gebied van implantologie worden bestaande criteria om in aanmerking te komen voor implantaten, steeds verder verruimd. Zo komen steeds meer mensen in aanmerking voor implantaten. Deze ontwikkeling neemt echter niet weg, dat het succes van de behandeling nadelig beïnvloed kan worden door gezondheidsfactoren.

Roken veroorzaakt vernauwing van bloedvaten in het tandvlees wat de genezing vertraagt. De kans dat een implantaat niet of niet goed vastgroeit in het kaabot is door roken bijna 3x groter dan bij niet-rokers! Roken vergroot de kans op tandvleesontsteking en botafbraak rondom tanden en kiezen 2 tot 4x! Dit geldt ook voor bot rondom implantaten. Het advies luidt: stop met roken (hulp en tips via Trimbos Instituut).

Diabetes type 2 die slecht gecontroleerd is, wordt vaak beschouwd als een risico voor een implantaatbehandeling. Reden hiervoor is de slechte genezing en een verhoogde kans op infectie bij deze patiëntengroep. Hoopgevend is de uitkomst van een kleinschalig onderzoek (University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA) dat deze veronderstelling niet helemaal terecht is. Wel bleek uit dit onderzoek dat de wondgenezing bij patiënten met een slecht gecontroleerde Diabetes, langer duurde, waardoor de prothese later op de implantaten werd geplaatst.

Radiotherapie (bestralingsbehandeling) in het hoofd-hals gebied heeft als gevolg dat er verminderde doorbloeding ontstaat, wat als gevolg kan hebben dat bot afsterft. Radiotherapie heeft een negatief effect op het vormen van nieuwe bloedvaten en actieve botvormende cellen, wat de kwaliteit van bot niet ten goede komt. Het risico op implantaatverlies wordt hierdoor vergroot. Overleg met uw behandelaar de mogelijkheden in uw specifieke situatie en laat u goed informeren over eventuele risico's.

Een chronische aandoening is een van de oorzaken van een vertraagde genezing. 
Heeft u een chronische aandoening, een systemische ziekte of is de kwaliteit van uw bot sterk verminderd? Vraag dan aan uw tandarts of de geavanceerde technologie van het Trabecular Metal TM implantaat een optie is om u te helpen uw glimlach weer terug te krijgen.

Onze genen reageren actief op Trabecular Metal TM, hierdoor worden de botcellen intens gestimuleerd.
Dit natuurlijke BioBoost TM Effect verbetert en versnelt het natuurlijk genezingsproces ten opzichte van de traditionele implantaten.Trabecular Metal TM biedt driedemansionale botingroei, dit betekent niet alleen botaangroei maar ook botingroei, hetgeen u nog meer zekerheid geeft.

En verder adviseren wij u dringend om uw behandelaar volledig te informeren over uw medische voorgeschiedenis, uw actuele medische situatie en uw medicijngebruik. Alleen dan kan uw behandelaar met u bepalen of u in een risicogroep valt of niet en of eventuele risico's acceptabel zijn.

Wilt u meer weten over implantaten?

Neem contact met ons op of vraag onze gratis brochure aan.
Contact / brochure aanvragen