Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) gaat over wat de beste zorg is om peri-implantaire infecties, dat wil zeggen peri-implantaire mucositis en peri-implantitis, te voorkomen en te behandelen. De volgende onderwerpen komen in deze KPR aan de orde.

  • Diagnostiek van peri-implantaire infectie
  • Preventie van peri-implantaire infecties
  • Behandeling van peri-implantaire mucositis
  • Behandeling van peri-implantitis

De KPR is van toepassing op alle personen die één of meer orale implantaten hebben. Orthodontische implantaten vallen buiten de reikwijdte van deze richtlijn.

2018

KIMO richtlijn peri-implantaire infecties

Bron: Dental info