Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Fluoriden bevattende tandpasta heeft zich gevestigd in de mondzorg door herhaaldelijk bewezen cariësbescherming. Een recente Duitse studie levert nu echter bewijs dat tandpasta die hydroxiapatiet bevat deze bescherming ook levert.

Hydroxiapatiet

Jarenlang werd het gebruik van hydroxiapatiet als kunstmatig glazuur bestudeerd en besproken. Het moet erosie voorkomen en zou zelfs kunnen leiden tot de regerenatie van glazuur. Wetenschappelijk bewijs is echter schaars.

Vergelijkbare resultaten

Een Duits team van onderzoekers kon aantonen dat de stof als tandverzorgingsproduct ten minste geen slechtere resultaten oplevert dan fluoride.

Fluoride vs. Hydroxiapatiet

Voor dit onderzoek werden 133 adolescenten van 13 jaar oud met orthodontische brackets vergeleken. Deze patiëntengroep, die een relatief hoog cariësrisico heeft, werd onderverdeeld in twee gerandomiseerde groepen. Gedurende een proefperiode gebruikte een groep fluoridetandpasta, de andere een tandpasta met 10% hydroxiapatiet.

Onderzoeksperiode

De onderzoeken werden uitgevoerd voordat de brackets werden geplaatst en om de vier weken herhaald gedurende een half jaar. Het International Caries Detection and Assessment System werd gebruikt om het vestibulaire oppervlak van het glazuur te beoordelen. Bovendien gebruikten ze de plaque en gingiva-index.

Resultaten

Zoals de wetenschappers hadden verwacht, was er een duidelijke toename van glazuurcariës tijdens de observatieperiode. Echter, noch fluoride, noch hydroxiapatiet vertoont significant betere waarden. In de hydroxiapatiet-groep had 54,7 procent na zes maanden een laesie; in de fluoridegroep was dit 60,9 procent.

Conclusie

In conclusie kan tandpasta met hydroxiapatiet worden beschouwd als een alternatief voor fluoride tandpasta.

Bron:

Dentalinfo
Journal of Investigative and Clinical Dentistry